Geometrické plány

- rozdělení parcel

- vyznačení stavebních objektů

- vyznačení liniových staveb

- vyznačení věcných břemen

Kontakt

www.geopro-kuznik.cz Krnovská 22, Opava 746 01 +420 601 584 102 kuznik@geopro-kuznik.cz